ارتباط با کارخانه

شما می توانید از طریق پل های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید

تلفن تماس

 ۰۳۵۳۷۲۷۵۰۷۷ و ۰۳۵۳۷۲۷۵۱۰۵

آدرس کارخانه

یزد ، منطقه ویژه اقتصادی، کارخانه ترمه دستجری یزد

ایمیل

Dastjerditermeh@gmail.com

وب سایت

www.dastjerditermeh.com
نام و نام خانوادگی(Required)

ارتباط با شعب ترمه دستجردی

شما می توانید از طریق پل های ارتباطی زیر با شعب ما در شهر های مختلف در تماس باشید

فروشگاه مرکزی یزد

آدرس: یزد، خیابان قیام، جنب بازارمسگرها، ترمه دستجردی یزدتلفن: 09131547972-۰۳۵36220088

فروشگاه 1 یزد

آدرس: خیابان امام، امیر چخماق، ترمه دستجردی یزدتلفن: ۰۳۵۳۷۲۷۵۰۷۷-۰۳۵۳۷۲۷۵۱۰۵