ارتباط با کارخانه

شما می توانید از طریق پل های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید

تلفن تماس

 ۰۳۵۳۷۲۷۵۰۷۷ و ۰۳۵۳۷۲۷۵۱۰۵

آدرس کارخانه

یزد ، منطقه ویژه اقتصادی، کارخانه ترمه دستجری یزد

ایمیل

Dastjerditermeh@gmail.com

وب سایت

www.dastjerditermeh.com
نام و نام خانوادگی(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ارتباط با شعب ترمه دستجردی

شما می توانید از طریق پل های ارتباطی زیر با شعب ما در شهر های مختلف در تماس باشید

فروشگاه مرکزی یزد

آدرس: یزد، خیابان قیام، جنب بازارمسگرها، ترمه دستجردی یزدتلفن: 09131547972-۰۳۵36220088

فروشگاه 1 یزد

آدرس: خیابان امام، امیر چخماق، ترمه دستجردی یزدتلفن: ۰۳۵۳۷۲۷۵۰۷۷-۰۳۵۳۷۲۷۵۱۰۵